Strona główna Piramidy

Piramidy

Dane kontaktowe

* Obowiązkowe

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest wydawca Dziennika Śledczego, a szczegółowe dane osobowe wydawcy znajdują się pod adresem: www.dzienniksledczy/rodo - kontakt z administratorem danych, możliwy pod adresem mailowym: redakcja@dzienniksledczy.pl
Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.
b) przestawienia oferty, umożliwienie złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów usługowych za pośrednictwem Systemu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów biznesowych, na który wyraziła Pani/Pan zgodę. W przypadku braku kontaktu zwrotnego z naszej strony w terminie do 5 dni roboczych, informujemy, że po tym czasie Państwa dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane i udostępniane innym podmiotom.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.