Paweł P. ponownie zatrzymany przez Policję. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie usłyszał zarzuty. Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie na podstawie zebranego materiału dowodowego złożył do Sądu wniosek o zastosowanie najsurowszych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Paweł P. zatrzymany do sprawy Iwony Wieczorek?

Według naszych ustaleń, zatrzymanie Pawła P. w przeciwieństwie do zatrzymania w grudniu 2022 r. nie miało bezpośredniego związku ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. Nie miało również związku z opóźnieniem w uiszczeniu kaucji, którą podejrzany musiał wpłacić po przedstawieniu zarzutów matactwa w śledztwie dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek. Zatrzymanie, do którego doszło na początku bieżącego tygodnia, dotyczy przestępczości gospodarczej i jest związane z prowadzoną przez Pawła P. działalnością gospodarczą. Ze źródeł zbliżonych do śledztwa wiemy, że sprawa dotyczy oszustwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i działania na szkodę klientów/ inwestorów” – mówi Dawid Burzacki, dziennikarz śledczy.

Paweł P. prowadził kilka firm, jeden z podmiotów, które reprezentował zajmował się budową i sprzedażą apartamentów inwestycyjnych. To właśnie między innymi ta działalność znalazła się pod lupą śledczych.

Informacje do których dotarli nasi dziennikarze jeszcze w styczniu 2023r. , potwierdzały fakt, że Paweł P. oraz jego partnerka mają poważne problemy finansowe. Łączna wartość ich zobowiązań może oscylować wokół kwoty 300 000 złotych i mowa tutaj tylko o ujawnionych w bazach, wierzytelnościach bankowych. Natomiast oprócz tych długów, są jeszcze zobowiązania finansowe wobec prywatnych inwestorów. Liczba osób i podmiotów pokrzywdzonych działalnością Pawła P. nie jest jeszcze dokładnie oszacowana– dodaje Dawid Burzacki, szef zespołu śledczego Dziennika Śledczego

Paweł P. był już wcześniej zatrzymany

W dniu 14.12.2022 roku w Gdańsku na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zatrzymano dwie osoby, w tym Pawła P. Zatrzymani zostali przewiezieni do Krakowa, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw narkotykowych. Ponadto Pawłowi P. ogłoszono zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Ponadto wobec Pawła P. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Pomimo odwołania od decyzji Prokuratury, Sąd utrzymał w mocy środki zapobiegawcze, a Paweł P. musiał wpłacić kaucję w wysokości 50 000 zł.

Zatrzymanie Pawła P. zostało potwierdzone

O potwierdzenie informacji poprosiliśmy Prokuraturę Krajową, natomiast do chwili publikacji materiału prasowego, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na zadane pytania.

Kwestię zatrzymania i osadzenia w areszcie, udało nam się potwierdzić w dwóch niezależnych źródłach zbliżonych do sprawy i rodziny zatrzymanego.

Informacje podajemy jako pierwsi.


Masz temat, którym powinni zając się nasi dziennikarze śledczy? Napisz do nas: redakcja@dzienniksledczy.pl

Komentarze: