Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez Adama Bodnara, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

Sprawa dotyczy odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego. „W dniu 13 stycznia 2024 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego, poprzez podjęcie bezprawnych działań zmierzających do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego” – poinformowała warszawska Prokuratura Regionalna.

Dodała, że powyższe, jak wynika z pozyskanych materiałów, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego.

Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie złożone przez wszystkich siedmiu zastępców prokuratora generalnego: Michała Ostrowskiego, Beatę Marczak – zastępcę prokuratora generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Krzysztofa Sieraka, Roberta Hernanda, Krzysztofa Urbaniaka, Tomasza Janeczka – zastępcę prokuratora generalnego ds. Wojskowych i Andrzeja Pozorskiego – zastępcę prokuratora generalnego, dyrektora głównej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, załączone do niego dokumenty, a także materiały prasowe.

„Śledztwo jest śledztwem własnym prokuratora, co oznacza, że nie zostało powierzone żadnej ze służb” – wyjaśniła prokuratura.

Komentarze: