​Przedłużono obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP i drugiego stopnia alarmowego BRAVO do końca maja. Decyzję w tej sprawie podjął premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podpisał zarządzenia przedłużające do 31 maja 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

Chodzi o trzeci stopień CHARLIE-CRP, drugi stopień BRAVO na terytorium Polski oraz drugi stopień BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Polski.

CHARLIE-CRP jest trzecim w czterostopniowej skali stopni alarmowych. Alert został wprowadzony, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Pierwotnie został wprowadzony 21 lutego.

Do zadań organów państwa związanych z wprowadzenie stopni alarmowych CRP należą m.in.: całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku, a także przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku.

Z kolei stopień BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza naszymi granicami może dotyczyć takich obiektów jak rafineria Orlenu w Możejkach na Litwie czy uruchomiony w ubiegłym roku rurociąg Baltic Pipe.

„Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności” – informowało RCB

Stopień alarmowy BRAVO zobowiązuje policję, straż graniczną i żandarmerię wojskową do noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. W rejonach zagrożonych służby mają przeprowadzać kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych.

Komentarze: