Funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów w pow. malborskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli wysokowydajną linię technologiczną do produkcji i pakowania papierosów, blisko 8 milionów sztuk papierosów, 27 ton tytoniu i 4 tony pyłu tytoniowego. Podczas akcji zatrzymano 14 osób. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Śledztwo nadzoruje Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Policjanci białostockiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS wkroczyli na dwie posesje w pow. malborskim. Z ustaleń mundurowych wynikało, że na ich terenie produkowane są nielegalne papierosy oraz magazynowany jest tytoń bez polskich znaków akcyzy.

Nielegalna fabryka papierosów

Na pierwszej z posesji, w przeszukanych budynkach, funkcjonariusze odkryli kompletną linię technologiczną do produkcji papierosów, m.in. krajalnię tytoniu, suszarki bębnowe, odpylarki, maszyny służące do nabijania gilz oraz do paczkowania i foliowania paczek. Wartość maszyn wyceniono na 3 miliony zł.

Na terenie fabryki zabezpieczono niemal 8 milionów sztuk nielegalnych papierosów i komponenty do ich produkcji. Znajdowało się tam również 7 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz ponad 4 tony pyłu tytoniowego, będącego pozostałością po wyprodukowanych papierosach.

Podczas akcji zatrzymano na gorącym uczynku 14 osób. W budynkach fabryki znajdowały się dla nich pomieszczenia z sypialniami i zapleczem kuchennym.

Magazyn tytoniu

Na terenie drugiej posesji znajdował się magazyn, z którego tytoń był dostarczany do fabryki papierosów. Tam funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne ponad 20 ton nielegalnego tytoniu, który był przechowywany na dwóch naczepach.

Do przetransportowania zabezpieczonego towaru i maszyn do magazynów KAS, potrzebne było 9 samochodów ciężarowych.

Według śledczych zlikwidowana fabryka w ciągu kilku miesięcy mogła wyprodukować co najmniej 103 miliony sztuk papierosów. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłacenia podatku akcyzowego i VAT zostały oszacowane na ponad 135 milionów zł.

Zatrzymano 14 osób

Zatrzymani podczas akcji mężczyźni usłyszeli w Pomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnej produkcji papierosów. Na wniosek prokuratora wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Komentarze: