W dniach 11 i 12 października 2023 r. na terenie kraju przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę działania zaplanowane przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Departament do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej wobec osób posiadających i rozpowszechniających zdjęcia i filmy z pornografią dziecięcą. To już kolejna akcja policyjna skierowana przeciwko pedofilom, którzy za pośrednictwem Internetu sprowadzali i posiadali materiały w postaci zdjęć oraz filmów, na których widać było wykorzystywanie seksualne małoletnich chłopców i dziewczynek.

W wyznaczonym dniu od wczesnych godzin porannych, do szeregu domów i lokali zapukali policjanci kryminalni, dochodzeniowo – śledczy oraz pionu cyberprzestępczości, którzy na podstawie postanowień wydanych przez właściwe miejscowo Prokuratury Okręgowe przystąpili do zatrzymań wytypowanych osób, przeszukań pomieszczeń mieszkalnych oraz sprawdzania i zabezpieczenia materiałów dowodowych, w tym komputerów i innych nośników informatycznych.

W ramach operacji krypt. „TESTER” prowadzonej jednocześnie na terenie 8 województw podjęto czynności procesowe wobec 23 osób. Już w trakcie początkowej fazy realizacji zostało zatrzymanych 4 sprawców, w tym 1 złapany na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa tj. na sprowadzaniu treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci – w trakcie analizy należących do niego informatycznych nośników danych ujawniono ponad 1000 plików z pornografią dziecięcą. Z kolei, u następnego z zatrzymanych na komputerze ujawniono prawie 600 filmów pedofilskich o łącznej objętości 100 gigabajtów.

Zatrzymane osoby przyznały się do winy, następnie przedstawiono im zarzuty dotyczące rozpowszechniania, sprowadzania i posiadania materiałów pedofilskich. W kolejnym kroku, decyzją Prokuratur i Sądów mają zostać zastosowane wobec nich odpowiednie środki zapobiegawcze, z tymczasowym aresztowaniem włącznie.

Natomiast wobec osób przesłuchanych w trybie art. 183 k.p.k. dalsze czynności procesowe (w tym przedstawienie zarzutów), będą zależeć od oględzin dysków twardych komputerów oraz innych nośników przez biegłych sądowych z zakresu informatyki pod kątem ujawnienia treści pedofilskich. Dlatego też zabezpieczono do dalszych badań przez biegłych z zakresu informatyki: 33 komputery, 3 tablety, 69 różnego rodzaju nośników danych (dyski twarde, karty pamięci, pendrive), 28 telefonów komórkowych, oraz ok. 1600 płyt CD/DVD z danymi. Ponadto nie jest wykluczone, że w wyniku powyższych oględzin i badań pojawią się nowe dowody, które doprowadzą do kolejnych sprawców tych przestępstw.

Efekty podjętych działań wynikają z bardzo dobrej współpracy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Departamentu do spraw Cyberberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej. Ponadto, wkład w realizację operacji, w zakresie technicznego zabezpieczenia dowodów miało Centralne Biuro  Zwalczania Cyberprzestępczości, a od strony procesowej w zapewnieniu powodzenia akcji brały udział właściwe miejscowo Prokuratury Okręgowe.

Polskie przepisy karne stanowią, że kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast za rozpowszechnianie materiałów pedofilskich grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Komentarze: