Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 5 osób w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie, w którym występuje łącznie już 56 podejrzanych. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wystawiali lub posługiwali się nierzetelnymi fakturami, w celu zaniżenia bądź zwrotu nienależnego podatku VAT. Wstępnie oszacowano uszczuplenia Skarbu Państwa wynikające z działania podejrzanych na kwotę ponad 12 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z  Prokuraturą Regionalną w Rzeszowie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali głównie na terenie województwa mazowieckiego. Jeden z wątków z sprawie wyjaśniają także funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Według śledczych członkowie gangu wprowadzali do obrotu dokumenty podrobione i poświadczające nieprawdę w zakresie zaistnienia transakcji gospodarczych.

Dokumentacja ta była podstawą obniżenia należnego podatku. Głównym obszarem działalności grupy przestępczej była „produkcja pustych faktur”, m.in. przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. „słupy”. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ten proceder może być zamieszanych kilkadziesiąt firm.

Pierwsze uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą przeprowadzili policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS jeszcze w lutym 2023 roku, kiedy to zatrzymano 9 osób.

W ostatnim czasie policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 5 osób podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wystawianiu lub posługiwaniu się fakturami VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych uszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne. Na podstawie zebranego materiału dowodowego dwóm osobom zarzuca się popełnienie tzw. „zbrodni vatowskiej”. Według śledczych zatrzymani mogli wystawić faktury na sumę blisko 55 mln zł, a uszczuplenia Skarbu Państwa w wyniku ich działalności oszacowano na ponad 12 mln zł. Podczas ostatniej akcji policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i cyfrowe nośniki danych, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

Łącznie w śledztwie występuje już 56 podejrzanych, a warto podkreślić, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Na poczet przyszłych kar i grzywien dotychczas zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości i pieniędzy, warte blisko 3,5 mln zł. W wyniku poprzednich działań policjanci odzyskali przywłaszczony samochód osobowy wart około 850 tys. zł.

Komentarze: