Policjanci CBŚP z grupy tzw. „łowców cieni” wytyczają cel i sukcesywnie do niego dążą zatrzymując kolejne osoby poszukiwane przez organy ścigania za popełnienie przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym. W tym roku już ustalili miejsce przebywania 35 poszukiwanych, z czego tylko w ostatnim czasie zatrzymali 7 osób ściganych m.in. ENA.

Policjanci z grupy tzw. łowców cieni i z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali poszukiwanego na podstawie najpierw Listu Gończego wydanego w lipcu 2021 roku przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, a następnie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego w marcu 2022 roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Mężczyzna podejrzany jest m.in. o handel narkotykami, podżeganie do pobicia, płatną protekcję, nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz udaremnienie postępowania egzekucyjnego.

W Warszawie wpadł mężczyzna poszukiwany od czerwca 2021 roku na podstawie Listu Gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie, w celu odbycia kary 8 lat pozbawienia wolności. Był to efekt współpracy „łowców cieni” i policjantów z Zarządu w Warszawie CBŚP. Podczas akcji policjanci znaleźli przy zatrzymanym i zabezpieczyli sfałszowane dokumenty tożsamości i kilkadziesiąt tysięcy euro.

Na terenie Dolnego Śląska policjanci z Zarządu we Wrocławiu przy wsparciu „łowców cieni” zatrzymali dwóch poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania. Jeden był ścigany od grudnia 2020 roku, zaś drugi od początku 2021 roku.

Również na terenie Dolnego Śląska zatrzymano poszukiwanego od września 2020 roku na podstawie Listu Gończego wydanego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Te czynności także były prowadzone przez „łowców cieni” wspólnie z policjantami z Zarządu we Wrocławiu CBŚP.

W Gdańsku wpadł mężczyzna poszukiwany od maja 2021 roku na podstawie Listu Gończego w związku z przestępczością narkotykową.

W wyniku działań podjętych przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji z grupy tzw. „łowców cieni”, współpracujących z policjantami CBŚP z zarządów terenowych ustalono miejsce przebywania 35 osób poszukiwanych. Na terenie RP zatrzymano 26 poszukiwanych, zaś poza granicami naszego kraju, dzięki przekazanym informacjom przez policjantów CBŚP miejscowe służby zatrzymały 9 poszukiwanych Polaków, ukrywających się na terenie tych państw.

Komentarze: