Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadzili kontrole posesji na terenie Gdańska, na której ujawnili ciągnik siodłowy wraz z naczepą, w której znajdowało się 12 pojemników typu mauzer 1000 l oraz 22 beczki z zawartością odpadów farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne i inne substancje niebezpieczne o łącznej wadze blisko 18 ton. Policjanci zapobiegli rozładowaniu tira, dzięki temu nie doszło do zanieczyszczeniu terenu. Na terenie tej samej posesji policjanci znaleźli zużyte opony, elementy karoserii. Właściciel posesji nie miał zgody na składowanie tych odpadów. Policjanci dążą do zatrzymania osób odpowiedzialnych za ten proceder.

Wczoraj, 06.06.2024 r., policjanci z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku, dokonali kontroli posesji położonej w Gdańsku – Sobieszewie. Podczas czynności prowadzonych na terenie posesji ujawniono ciągnik siodłowy z naczepą, w której ujawnili i zabezpieczyli 12 pojemników typu mauzer 1000 l oraz 22 beczki z zawartością odpadów farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne o łącznej wadze blisko 18 ton. Ponadto na terenie posesji ujawniono kilka pomieszczeń, w których znajdowały się zużyte opony, części samochodowe, zużyte filtry. Pod plandekami ukryto m.in. środki do ochrony roślin, beczki z zawartością smarów i olejów, pojemniki po olejach z przemysłu chłodniczego, formy do produkcji śmietników, meble, oraz wiele innych tego typu odpadów.

Policjanci podczas sprawdzania tego terenu ujawnili również usypaną wzdłuż posesji około 20-metrową hałdę z gruzu, przy której znaleziono około stu zużytych opon.

Jak ustalili policjanci firma, wynajmująca ten teren nie posiada zezwolenia na magazynowanie odpadów w tym odpadów niebezpiecznych. Na terenie posesji nie było żadnego oznakowania, a teren nie był odpowiednio przygotowany na ich składowanie.

Inspektorzy WIOŚ przystąpili do prowadzenia czynności kontrolnych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Równolegle na miejscu przestępstwa pracowali śledczy i kryminalni. Zabezpieczono ślady, dowody, przesłuchano świadków, wykonano oględziny, zabezpieczono niebezpieczne substancje.

W związku z ujawnieniem skali zjawiska oraz rodzaju substancji na miejsce wezwano Straż Pożarną. Strażacy z zastępu chemicznego sprawdzili ujawnione przez policjantów składowisko. Na szczęście nie ujawniono wydobywających się łatwopalnych gazów.

Po czynnościach na miejscu zdarzenia, kierowcę oraz ciężarówkę z zawartością niebezpiecznych substancji przepilotowano w asyście policjantów ruchu drogowego do miejsca, w którym przeprowadzona zostanie utylizacja tych odpadów.

Zebrane materiały w sprawie w całości przekazane zostaną do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, celem wszczęcia postępowania przygotowawczego. Funkcjonariusze z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku, dążą do zatrzymania sprawców tego przestępstwa.

Trwają czynności w sprawie, która ma charakter rozwojowy.

Za składowanie, transportowanie odpadów lub substancji, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Komentarze: