Śląscy „łowcy głów” zatrzymali w Holandii Rafała P. ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu za podwójne zabójstwo i podpalenie kamienicy. Do zbrodni doszło w 2006 roku. Mężczyzna został w tej sprawie skazany na dożywocie w 2019 roku. Od tego czasu był poszukiwany. Jego nazwisko umieszczono na liście najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie.

Rafał P. pomiędzy 31 grudnia 2005 r. a 2 stycznia 2006 r. poprzez uderzanie twardym narzędziem w głowę pozbawił życia dwóch osób, a następnie dokonał podpalenia kamienicy w której doszło do obu zabójstw. Za ten brutalny czyn został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Następnie zbiegł z kraju i zaczął ukrywać się poza granicami RP. Dlatego też Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za mężczyzną list gończy, Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwoną notę INTERPOL.

Wstępne czynności poszukiwawcze prowadzone były przez będzińskich policjantów, a następnie, z uwagi na powagę sprawy, poszukiwania Rafała P. przejęte zostały przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Śląscy „łowcy głów” przeprowadzili szereg sprawdzeń i ustaleń, które wykluczyły możliwość pobytu poszukiwanego na terenie RP. Tropy wskazywały na kilka państw, w których poszukiwany mógł mieć powiązania i się ukrywać. Dlatego w sprawę włączono ENFAST (Europejska Sieć Współpracy Policyjnej zajmująca się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych międzynarodowo). Polskie przedstawicielstwo ENFAST znajduje się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP. To policjanci tej komórki rozpoczęli współpracę międzynarodową i sprawdzali poprzez partnerów zagranicznych każdą informację dotyczącą Rafała P.

F-sze ENFAST opublikowali informację o poszukiwaniach Rafała P. na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy. Rafał P. stał się również jedną z polskich twarzy kampanii medialnej organizowanej we wspólnej inicjatywie sieci ENFAST i EUROPOL, która odbyła się pod koniec 2023 r. i dotyczyła poszukiwanych niebezpiecznych przestępców ukrywających się na terenie Europy.

Wszystkie informacje zebrane w sprawie wskazywały na możliwy pobyt poszukiwanego w Holandii. O fakcie tym, poinformowani zostali przedstawiciele holenderskiej jednostki ENFAST, którzy natychmiastowo zaangażowali się w poszukiwania Rafała P. na terytorium ich kraju. Wyspecjalizowany w lokalizowaniu najbardziej poszukiwanych przestępców zespół poszukiwań zaczął weryfikować informacje uzyskane od polskich kolegów. Poszukiwany był bardzo ostrożny i stosował różne metody, aby uniknąć zasądzonej przez polski sąd kary pozbawienia wolności.

W wyniku intensywnej współpracy polskiej i niderlandzkiej Policji, bieżącej wymiany informacji, a także dużemu doświadczeniu policjantów biorących udział w działaniach poszukiwawczych, stosowaniu nieszablonowych rozwiązań oraz współpracy wymagającej wielu wspólnych działań koordynacyjnych, udało się ustalić dokładne miejsce ukrywania się poszukiwanego. Dynamiczne zatrzymanie przy wsparciu kontrterrorystów przeprowadzone zostało w dn. 03.02.2023 r. tuż po godz. 7:00 rano, w jednym z domów w m. Schijndel, w prowincji Brabancja Północna, w Holandii. Rafał P. podczas zatrzymania posłużył się innymi danymi osobowymi, jednak to nie zmyliło policjantów holenderskich, którzy potwierdzili jego prawdziwą tożsamość. Mężczyzna aktualnie oczekuje w areszcie na ekstradycję do Polski.

Komentarze: