Berg Holding Poszkodowani Inwestorzy

O sprawie Berg Holding pisaliśmy początkiem maja w artykule: ”Berg Holding: Nieścisłości w planie restrukturyzacji i działania prokuratury” opisaliśmy problemy inwestorów, którzy próbują odzyskać swoje pieniądze. W tekście, poinformowaliśmy również, o wsparciu parlamentarzystów, którzy do Ministra Sprawiedliwości złożyli poselską interpelacje, Poniżej publikujemy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości:

Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację nr 2548 złożoną do Ministra Sprawiedliwości przez Panią Posłankę Ewę Kołodziej, Pana Posła Piotra Lachowicza, Panią Posłankę Joannę Frydrych, Panią Posłankę Dorotę Marek oraz Panią Posłankę Anitę Kucharską – Dziedzic w sprawie osób poszkodowanych w wyniku działań domniemanej piramidy finansowej o nazwie Berg Holding SA, uprzejmie informuję.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prokuraturę Krajową postanowieniem z dnia 4 maja 2023 r. w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach wszczęto śledztwo m.in. w sprawie doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2.991,166,79 złotych, poprzez nakłonienie pokrzywdzonych do zakupu obligacji emitowanych przez spółkę Berg Holding S.A. z/s w Katowicach, a następnie zawarcia porozumień w przedmiocie przedłużenia daty wykupu obligacji imiennych, przy jednoczesnym wprowadzeniu w błąd co do rzeczywistej sytuacji finansowej emitenta i jego możliwości płatniczych oraz co do zamiaru wywiązania się ze świadczeń określonych w Warunkach Emisji Obligacji Imiennych, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. Śledztwo z dniem 6 października 2023 r. przejęto do dalszego prowadzenia w 2 Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomień osób pokrzywdzonych, które dokonały zakupu obligacji od Berg Holding S.A. Wynika z nich, że pokrzywdzeni inwestowali swoje środki w obligacje spółki Śląskie Kamienice S.A., która to spółka następnie zmieniła nazwę na Berg Holding S.A. Postępowanie znajduje się na etapie in rem. Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie, jakie są realne możliwości wywiązania się przez Berg Holding S.A jako dłużnika ze swoich zobowiązań wobec wierzycieli, w szczególności obligatariuszy, albowiem czynności śledztwa pozostają w toku. Zgodnie z przekazaną informacją, w momencie zaistnienia przesłanek prawnych, w ramach prowadzonego postępowania karnego, podjęte zostaną stosowne czynności mające na celu zabezpieczenie zrekompensowania pokrzywdzonym poniesionych strat– poinformował Arkadiusz Myrcha Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Bezpłatna pomoc dla poszkodowanych przez Berg Holding

Czujesz się poszkodowany w sprawie Berg Holding? Skontaktuj się z naszymi dziennikarzami śledczymi, którzy specjalizują się w tego typu sprawach. Uzyskasz wsparcie, darmową konsultację prawną i kontakt do specjalistów, którzy pomogą w Twojej sprawie. Tutaj naprawdę liczy się czas. Wejdź na stronę: www.dzienniksledczy.pl/piramidy i wypełnij formularz kontaktowy. Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń, czas odpowiedzi może wydłużyć się do kilku dni, za co z góry przepraszamy. Możesz również napisać do nas maila: piramidy@dzienniksledczy.pl – nie działaj na własną rękę, skorzystaj z pomocy profesjonalistów.

Komentarze: