Działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego pułtuskiej Policji doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej, której członkowie, produkując i handlując nielegalnymi papierosami narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego wynoszące blisko 2 mln zł. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 5 mężczyzn i zabezpieczyli blisko 3 tony krajanki tytoniowej oraz samochody dostawcze.

W minionym tygodniu policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku przeprowadzili działania na terenie gminy Pokrzywnica, w wyniku których, rozbili grupę zajmującą się nielegalną produkcją papierosów. W trakcie przeszukania jednej z nieruchomości funkcjonariusze zlikwidowali fabrykę, w której działały urządzenia służące do produkcji i rozdrabniania tytoniu. Oprócz profesjonalnej linii mundurowi zabezpieczyli blisko 3 tony krajanki tytoniowej i samochody dostawcze.

O skali przedsięwzięcia może świadczyć fakt, że czynności trwały kilka dni, a zabezpieczony towar wraz z maszynami był przewożony do magazynów od świtu do późnych godzin wieczornych.

Podczas akcji zatrzymano 5 osób, mieszkańców okolic Radomia w wieku od 34 do 46 lat. Wszystkim postawiono zarzuty karne. Sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratora Rejonowego w Pułtusku, stosując wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zatrzymanym grozić może kara pozbawienia wolności oraz wysokie kary grzywny.

Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłacenia podatku oraz akcyzy blisko 2 miliony złotych.

Komentarze: