Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu prowadzi jeden z wątków śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi dotyczącego zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie całego kraju mających na celu popełnienie przy wykorzystaniu utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych przestępstw przeciwko środowisku, polegających na nieodpowiednim postępowaniu z odpadami, również niebezpiecznymi, fikcyjnym obrocie odpadami, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi Kartami Przekazania Odpadów, a także przestępstw skarbowych, tj. o czyny z art. 183 KK, art. 258§1 KK, art. 271§1 i 3 KK, art. 65§1 KK, art. 56§2 KKS.

W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej oraz Sekcji Operacyjno-Rozpoznawczej Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu wraz z funkcjonariuszami GIOŚ ustalili miejsca nielegalnego składowiska odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych jak również miejsc, gdzie te odpady były zakopane na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie zebranych materiałów procesowych i operacyjnych w marcu, w Nowej Wsi (woj. kujawsko-pomorskie) na terenie kopalni kruszywa jednego z podmiotów, które objęte jest śledztwem przeprowadzono wykopy ziemne z udziałem biegłego z zakresu ochrony środowiska w miejscach wskazanych przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP.  Wytypowane punkty na terenie kopalni kruszywa okazały się miejscami, gdzie zakopane były odpady typu komunalnego, opony, beczki i „mauzery” z nieznanymi substancjami, granulaty nieznanego pochodzenia.

Na miejscu podczas wykonywania czynności procesowo-operacyjnych został zatrzymany prezes podmiotu, który jest właścicielem terenu kopalni kruszywa, wobec którego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Opinia biegłego wykazała, że odpady znajdujące się w ziemi stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub mogące spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

W zakopanych opadach ujawnione zostały m.in. odpady farb i lakierów, szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne, rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników.

Dotychczas w wątku prowadzonym przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu zarzuty przedstawiono 51 podejrzanym, wobec których sąd zastosował 24 tymczasowe aresztowania. Aktualnie wobec 22 podejrzanych stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Śledztwo jest wielowątkowe, bardzo obszerne, obejmujące kilkaset podmiotów biorących udział w tym procederze.

Komentarze: