Zarząd w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z Wydziałem w Warszawie Biura Spraw Wewnętrznych Policji, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie w dniu 23 maja 2023 roku dokonali zatrzymania 10 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do systemu gabinet.gov.pl certyfikatów poświadczających szczepienie na COVID-19 osobom, które takiego szczepienia nie odbyły. Wobec 9 osób zastosowano izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawcy w wyniku swojej działalności wprowadzili ok. 4000 fałszywych certyfikatów uzyskując korzyść majątkową w kwocie ok. 4 mln. zł.

Wydział Operacyjno-Śledczy Zarządu w Krakowie CBZC wspólnie z Wydziałem w Warszawie Biura Spraw Wewnętrznych Policji prowadzi postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do rejestrów państwowych fałszywych danych o szczepieniach przeciwko COVID-19 osób, które w rzeczywistości nie przeszły procedury szczepienia. Na podstawie zebranego materiału Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów w tym poświadczenia nieprawdy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej co do okoliczności mających znaczenie prawne, poprzez wprowadzenie danych informatycznych w systemie gabinet.gov.pl potwierdzających przeprowadzenie szczepienia przeciwko Covid-19.

W toku zebranego materiału ustalono, iż podejrzani wprowadzili ok. 4000 fałszywych certyfikatów szczepień osiągając korzyść majątkową w kwocie ok. 4 mln zł. W toku przeprowadzonej realizacji zatrzymano 10 osób, przeprowadzono przeszukania pod 11 adresami. Łącznie w sprawie przedstawiono zarzuty 11 osobom z art. 258 § 1 i § 3 kk, tj. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, art. 271 § 1 i § 3 kk. tj. poświadczenia nieprawdy.

Wobec 9 osób Sąd Rejonowy w Krakowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. W ramach działań funkcjonariuszy zabezpieczono sprzęt elektroniczny w postaci laptopów, telefonów, przenośnych nośników danych oraz mienie w łącznej kwocie 148 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Komentarze: