Funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, wspólnie dokonali zatrzymania 5 osób powiązanych ze zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się podrabianiem dokumentacji medycznej do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz praniem pieniędzy.

Czynności procesowe były wykonywane na polecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych osób, dokonano zabezpieczenia znacznej ilości sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych oraz pieniędzy w gotówce w kwocie przekraczającej 1 mln zł.

Była to już kolejna realizacja do sprawy nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie mającej związek z serwisem Genesis Market, którego działalność opierała się na handlu online skradzionymi profilami użytkowników Internetu i ich poufnymi danymi, w tym odciskami palców. Cyberprzestępcy w głównej mierze komunikowali się między sobą za pomocą popularnych komunikatorów internetowych. Działalność tego uważanego za jeden z największych serwisów sprzedających hakerom na całym świecie skradzione dane uwierzytelniające do kont została zakończona w kwietniu 2023 r. w wyniku międzynarodowej operacji pod kryptonimem „CookieMonster”. W efekcie tej operacji nielegalny serwis wraz z jego infrastrukturą został wyłączony a część jego użytkowników zatrzymana.

Dotychczas w tej sprawie w ramach przeprowadzonych czynności dokonano:

  • 55 przeszukań, w trakcie których zabezpieczono znaczną ilość sprzętu komputerowego, telefony komórkowe oraz pieniądze w różnej walucie;
  • Zatrzymano 32 osoby, z czego 31 osobom przedstawiono łącznie 65 zarzutów w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, bezprawnego wytwarzania, pozyskiwania i zbywania programów komputerowych oraz podrabiania dokumentów;
  • Dokonano zajęcia mienia w postaci pojazdów, nieruchomości oraz pieniędzy w gotówce i na rachunkach bankowych na kwotę ponad 2 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania.

Komentarze: