Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymali 9 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się sprzedażą za pośrednictwem Internetu, środków farmaceutycznych bez stosownych zezwoleń oraz praniem pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.

Skoordynowane działania funkcjonariuszy CBZC

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń policjanci Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu innych Zarządów i Wydziałów Biura, zatrzymali 9 osób członków zorganizowanej grupy przestępczej. W wyniku kilkudziesięciu przeszukań, prowadzonych jednocześnie na terenie całego kraju, policjanci zabezpieczyli u podejrzanych 40 telefonów komórkowych, 15 komputerów, ponad 100 nośników pamięci i dokumentację świadczącą o przestępczej działalności. Ponadto ujawnili magazyny, w których zabezpieczyli ponad 15 tysięcy opakowań zawierających nielegalne środki farmaceutyczne w postaci tabletek oraz płynnej substancji, a także zabezpieczyli mienie o wartości przekraczającej 450 tys. zł.

Wszyscy usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, prania pieniędzy oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub importu produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia. Wobec 3 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zhierarchizowana grupa przestępcza – zanonimizowane przesyłki – niebotyczne zarobki

Przedmiotem śledztwa jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej mającej charakter hierarchiczny, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków farmaceutycznych poza obiegiem aptecznym bez stosownych zezwoleń. Środki te nie są dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. W strukturę grupy wchodził m.in. pracownik IT odpowiedzialny za utrzymanie domen internetowych, medyk oraz dział logistyczny zajmujący się dystrybucją zamówień. Członkowie grupy z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodów, które przeznaczali na finansowanie bieżącej działalności grupy, utrzymywanie domen internetowych, szeroko pojętej kampanii reklamowej, uzupełnianie oferty o nowe niedozwolone środki farmaceutyczne oraz na bieżące potrzeby. Sprzedaż odbywała się za pośrednictwem utworzonych do tego celu stron internetowych, a odbiór zamówień był bardzo dobrze zorganizowany.

Komentarze: