Zlikwidowane laboratorium klofedronu, wyeliminowane z rynku 10 kg 3-CMC, 390 litrów płynnej substancji w trakcie procesu krystalizowania narkotyku, z której można by uzyskać ponad 50 kg narkotyku wartego około 2 mln zł, zabezpieczenie 180 litrów prekursorów narkotykowych oraz zatrzymanie 3 mężczyzn, to efekt działań policjantów z bydgoskiego CBŚP. Zatrzymanym w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie przedstawiono zarzuty produkcji znacznej ilości narkotyków.

Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie gospodarstwa rolnego znajdującego się w gminie Rypin w województwie kujawsko-pomorskim, zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych. W stodole produkowano substancję o nazwie 3-CMC (klofedron). W trakcie działań policjanci zabezpieczyli ponad 10 kg 3-CMC i 180 litrów prekursorów narkotykowych, w postaci kwasu solnego, acetonu i wody amoniakalnej, a także pojemniki, wentylatory i inne wyposażenie laboratorium. Przejęto wówczas także 390 litrów płynnej substancji w trakcie procesu krystalizowania narkotyku, z czego według wstępnej opinii biegłej z zakresu badań fizyko-chemicznych z substancji tej można było uzyskać ponad 50 kg klofedronu. W likwidacji laboratorium, wsparcia policjantom CBŚP, udzielili eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Podczas akcji w laboratorium policjanci zatrzymali 3 mieszkańców Torunia. W Prokuraturze Rejonowej w Rypinie przedstawiono im zarzuty produkcji znacznej ilości narkotyków. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, tj. zbrodnia zagrożona karą od 3 lat pozbawienia wolności, określona w art. 53 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rypinie zastosował wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Komentarze: